אוניברסיטת בר אילן

לימודי תואר שני - אוניברסיטת בר אילן

לשון עברית - תואר שני
 
פרטי מסלול הלימוד
סוג ותאור התואר
תואר שני M.A בלשון עברית ולשונות שמיות של אוניברסיטת בר-אילן
העברית הקלאסית לרבדיה, העברית החדשה ורקעה ואשורולוגיה
המסלולים עם תזה או בלי תזה.
מעמד התואר / התעודה
תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)
מוכר לסיוע על ידי מינהל הסטודנטים
לעולים חדשים ע"פ קריטריונים
תנאי הרשמה / קבלה
בעלי תואר B.A או B.Ed עם התמחות בלשון עברית בציון 76 לפחות.
בוגרים ממחלקות אחרות יידרשו ללימודי השלמה.
משך הלימודים
שנתיים
מועדי רישום
כל השנה
תחילת לימודים
אוקטובר
מעונות
יש
דמי רישום
כ- 346 ₪
שכר לימוד
אוניברסיטאי
תיאור המקצוע
אודות המקצוע
הלשון העברית קיימת למעלה מ 3000 שנים. במהלך חייה הארוכים חלו בה תמורות ושינויים בכל תחומיה:
תחום ההגאים – עיצורים ותנועות
תחום הצורות – הדקדוק
תחום התחביר
תחום המילון

שינויים חלו ברוח הלשון וסגנונה, לדוגמא: הלשון המקראית הקלאסית של תקופת הבית הראשון לעומת לשון המשנה.
במשך כ 1700 שנים הייתה העברית ללא כל שינוי ומצאה את ביטוייה בלשון הכתובה עד לשלהי המאה ה – 19 יחד עם שיבת ציון של העת החדשה שבה השפה העברית להיות שפה "טוטאלית" דהיינו שפה המשמשת לכלל הצרכים המילוליים של היחיד והחברה. תופעה זו היא יחידה במינה בהיסטוריה של הלשונות.

הלימודים לתואר ראשון מיועדים להקנות ידע אקדמי מקיף של הלשון העברית על תקופותיה וסגנונותיה השונים ולהביאם להיכרות עם בעיות, שיטות חקירה והבנת מבנה הלשון.
הלימודים מבוססים על שילוב שיטה השוואתית לשפות שמיות קרובות תוך לימוד התפתחותה של הלשון העברית ותוך מודעות לשיטות חקר בלשניות חדשות.

במהלך הלימודים לומדים הסטודנטים, בין הקורסים השונים: תורת ההגה, תחביר וסמנטיקה, ערבית, תורת הצורות, לשון המקרא, ארמית מקראית, לשון החכמים, בלשנות שמית ועברית בת ימינו ועוד.
הלימודים מנסים לענות על צרכי הוראת הלשון בבתי הספר התיכוניים ועל צרכי המחקר לאותם סטודנטים שימשיכו את לימודיהם לתארים מתקדמים בתחום.

בדרך כלל מוצע לשלב את לימודי הלשון העברית עם אחד מהתחומים הבאים: מקרא, ספרות עברית, תלמוד, מחשבת ישראל, ארכיאולוגיה, לימודי המזרח הקדום, בלשנות, לימודים כלליים במדעי הרוח.
להרחבה אודות לשון עברית